Young Lady and Gentleman (2021): Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

ดันดันโตขึ้นมาโดยถูกบอกว่าแม่แท้ๆ ของตัวเองตายไปแล้ว แต่ก็สามารถเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่ขยันขันแข็งได้ เช้าวันหนึ่ง ดันดันแอบได้ยินแม่เลี้ยงและพี่ชายต่างแม่คุยกันถึงเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาของครอบครัว ระหว่างนั้น พ่อม่ายเลี้ยงเดี่ยวลูก 3 อย่างยองกุกที่เสียภรรยาไปเมื่อ 2 ปีก่อน ก็ขอให้เพื่อนช่วยหาครูสอนพิเศษแบบอยู่ประจำให้เขาที

 • 1 - 1
  Ep.1 Sep. 29, 2023
 • 1 - 2
  Ep.2 Sep. 29, 2023
 • 1 - 3
  Ep.3 Sep. 29, 2023
 • 1 - 4
  Ep.4 Sep. 29, 2023
 • 1 - 5
  Ep.5 Sep. 29, 2023
 • 1 - 6
  Ep.6 Sep. 29, 2023
 • 1 - 7
  Ep.7 Sep. 29, 2023
 • 1 - 8
  Ep.8 Sep. 29, 2023
 • 1 - 9
  Ep.9 Sep. 29, 2023
 • 1 - 10
  Ep.10 Sep. 29, 2023
 • 1 - 11
  Ep.11 Sep. 29, 2023
 • 1 - 12
  Ep.12 Sep. 29, 2023
 • 1 - 13
  Ep.13 Sep. 29, 2023
 • 1 - 14
  Ep.14 Sep. 29, 2023
 • 1 - 15
  Ep.15 Sep. 29, 2023
 • 1 - 16
  Ep.16 Sep. 29, 2023
 • 1 - 17
  Ep.17 Sep. 29, 2023
 • 1 - 18
  Ep.18 Sep. 29, 2023
 • 1 - 19
  Ep.19 Sep. 29, 2023
 • 1 - 20
  Ep.20 Sep. 29, 2023
 • 1 - 21
  Ep.21 Sep. 29, 2023
 • 1 - 22
  Ep.22 Sep. 29, 2023
 • 1 - 23
  Ep.23 Sep. 29, 2023
 • 1 - 24
  Ep.24 Sep. 29, 2023
 • 1 - 25
  Ep.25 Sep. 29, 2023
 • 1 - 26
  Ep.26 Sep. 29, 2023
 • 1 - 27
  Ep.27 Sep. 29, 2023
 • 1 - 28
  Ep.28 Sep. 29, 2023
 • 1 - 29
  Ep.29 Sep. 29, 2023
 • 1 - 30
  Ep.30 Sep. 29, 2023
 • 1 - 31
  Ep.31 Sep. 29, 2023
 • 1 - 32
  Ep.32 Sep. 29, 2023
 • 1 - 33
  Ep.33 Sep. 29, 2023
 • 1 - 34
  Ep.34 Sep. 29, 2023
 • 1 - 35
  Ep.35 Sep. 29, 2023
 • 1 - 36
  Ep.35 Sep. 29, 2023