The Penthouse 3 (เกมแค้นระฟ้า 3): Season 1

Your rating: 0
7 1 vote

ชาวเฮราพาเลซที่สูญเสียทุกสิ่งเพราะพลาดท่าติดกับดักที่ตัวเองวางไว้กลับมาพร้อมแผนที่จะแก้แค้นอีกครั้ง ในที่สุดซูรยอนก็แก้แค้นชาวเฮราพาเลซได้สำเร็จ พวกเขาสูญเสียเงินทั้งหมดที่ลงทุนไปกับเขตชอนซู และที่แย่ยิ่งกว่าคือพวกเขาต้องยืนต่อหน้าผู้พิพากษาในศาลเนื่องจากปิดบังการตายของซอลอา ชาวเฮราพาเลซซึ่งพลาดท่าติดกับดักที่ตัวเองวางไว้เพราะความโลภต้องสูญเสียทั้งทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง และทุกอย่างที่พวกเขามี ส่วนซูรยอนแก้แค้นดันแทที่พยายามฆ่าเธอได้สำเร็จ แต่พอฝันร้ายของซูรยอนสิ้นสุดลง เธอกลับต้องพบเจอกับการที่โลแกนตายต่อหน้าต่อตา ใครกันที่วางแผนฆ่าโลแกน และชะตากรรมของชาวเฮราพาเลซจะเป็นอย่างไรต่อไป ความปรารถนาที่จะแก้แค้นของพวกเขายังไม่หมดเพียงเท่านี้

 • 1 - 1
  Ep.1 Jan. 31, 2023
 • 1 - 2
  Ep.2 Jan. 31, 2023
 • 1 - 3
  Ep.3 Jan. 31, 2023
 • 1 - 4
  Ep.4 Jan. 31, 2023
 • 1 - 5
  Ep.5 Jan. 31, 2023
 • 1 - 6
  Ep.6 Jan. 31, 2023
 • 1 - 7
  Ep.7 Jan. 31, 2023
 • 1 - 8
  Ep.8 Jan. 31, 2023
 • 1 - 9
  Ep.9 Jan. 31, 2023
 • 1 - 10
  Ep.10 Jan. 31, 2023
 • 1 - 11
  Ep.11 Jan. 31, 2023
 • 1 - 12
  Ep.12 Jan. 31, 2023
 • 1 - 13
  Ep.13 Jan. 31, 2023
 • 1 - 14
  Ep.14 Jan. 31, 2023
 • 1 - 15
  Ep.15 Jan. 31, 2023
 • 1 - 16
  Ep.16 Jan. 31, 2023
 • 1 - 17
  Ep.17 Jan. 31, 2023
 • 1 - 18
  Ep.18 Jan. 31, 2023
 • 1 - 19
  Ep.19 Jan. 31, 2023
 • 1 - 20
  Ep.20 Jan. 31, 2023
 • 1 - 21
  Ep.21 Jan. 31, 2023
 • 1 - 22
  Ep.22 Jan. 31, 2023
 • 1 - 23
  Ep.23 Jan. 31, 2023
 • 1 - 24
  Ep.24 Jan. 31, 2023
 • 1 - 25
  Ep.25 Jan. 31, 2023
 • 1 - 26
  Ep.26 Jan. 31, 2023
 • 1 - 27
  Ep.27 Jan. 31, 2023
 • 1 - 28
  Ep.28 Jan. 31, 2023
 • 1 - 29
  Ep.29 Jan. 31, 2023
 • 1 - 30
  Ep.30 Jan. 31, 2023
 • 1 - 31
  Ep.31 Jan. 31, 2023
 • 1 - 32
  Ep.32 Jan. 31, 2023
 • 1 - 33
  Ep.33 Jan. 31, 2023
 • 1 - 34
  Ep.34 Jan. 31, 2023
 • 1 - 35
  Ep.35 Jan. 31, 2023
 • 1 - 36
  Ep.36 Jan. 31, 2023
 • 1 - 37
  Ep.37 Jan. 31, 2023
 • 1 - 38
  Ep.38 Jan. 31, 2023
 • 1 - 39
  Ep.39 Jan. 31, 2023
 • 1 - 40
  Ep.40 Jan. 31, 2023
 • 1 - 41
  Ep.41 Jan. 31, 2023
 • 1 - 42
  Ep.42 Jan. 31, 2023