The Good Doctor Season2: Season 2

Your rating: 0
8 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?…

 • 2 - 1
  ep1 Jun. 06, 2023
 • 2 - 2
  Ep2 Jun. 06, 2023
 • 2 - 3
  Ep3 Jun. 06, 2023
 • 2 - 4
  Ep4 Jun. 06, 2023
 • 2 - 5
  Ep5 Jun. 06, 2023
 • 2 - 6
  Ep6 Jun. 06, 2023
 • 2 - 7
  Ep7 Jun. 06, 2023
 • 2 - 8
  Ep8 Jun. 06, 2023
 • 2 - 9
  Ep9 Jun. 06, 2023
 • 2 - 10
  Ep10 Jun. 06, 2023
 • 2 - 11
  Ep11 Jun. 06, 2023
 • 2 - 12
  Ep12 Jun. 06, 2023
 • 2 - 13
  Ep13 Jun. 06, 2023
 • 2 - 14
  Ep14 Jun. 06, 2023
 • 2 - 15
  Ep15 Jun. 06, 2023
 • 2 - 16
  Ep16 Jun. 06, 2023
 • 2 - 17
  Ep17 Jun. 06, 2023
 • 2 - 18
  Ep18 จบ Jun. 06, 2023