The Good Doctor Season1: Season 1

Your rating: 0
6 1 vote

ศัลยแพทย์หนุ่ม ที่เป็นทั้งออทิสติก และซาวองก์ ซินโดรม ได้รับการเลือกเข้าทีมผ่าตัดในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียง คำถามคือ คนที่ขาดมนุษย์สัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกับผู้คน จะสามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้จริงหรือไม่?

 • 1 - 1
  EP1 Jun. 06, 2023
 • 1 - 2
  EP2 Jun. 06, 2023
 • 1 - 3
  EP3 Jun. 06, 2023
 • 1 - 4
  EP4 Jun. 06, 2023
 • 1 - 5
  EP5 Jun. 06, 2023
 • 1 - 6
  EP6 Jun. 06, 2023
 • 1 - 7
  EP7 Jun. 06, 2023
 • 1 - 8
  EP8 Jun. 06, 2023
 • 1 - 9
  EP9 Jun. 06, 2023
 • 1 - 10
  EP10 Jun. 06, 2023
 • 1 - 11
  EP11 Jun. 06, 2023
 • 1 - 12
  EP12 Jun. 06, 2023
 • 1 - 13
  EP13 Jun. 06, 2023
 • 1 - 14
  EP14 Jun. 06, 2023
 • 1 - 15
  EP15 Jun. 06, 2023
 • 1 - 16
  EP16 Jun. 06, 2023
 • 1 - 17
  EP17 Jun. 06, 2023
 • 1 - 18
  EP18 Jun. 06, 2023